1. Algemene informatie

Met verwijzingen naar “Wij / ons / het Bedrijf” bedoelen we Cordog, een bedrijf dat is opgericht in Nederland, geregistreerd oncer KvK nummer 61495921 op ons kantoor adres Oliemuldersweg 94, 9713 VE Groningen, Nederland, of affiliate websites.
Verwijzingen naar “Punten / Punten Systeem / Metiso Munten / Munten” gaan over een belonings systeem geïmplementeerd op Metiso.nl (eigendom van Cordog) op de metiso.nl website en affiliate websites.

 1. Gebruik van onze dienstverlening – Metiso.nl netwerkHet Metiso.nl netwerk biedt zijn gebruikers de mogelijkheid om deel te nemen aan een aantal activiteiten, waaronder maar niet beperkt tot het schrijven van berichten, discussieren, reviewen en andere maatschappelijke activiteiten. Deelname is vrijwillig. Door te registreren en een Metiso.nl gebruiker te worden gaat u ermee akkoord om te voldoen aan de voorwaarden van de websites Metiso.nl.

Onze diensten zijn voor persoonlijk gebruik. U kunt de informatie van onze website  gebruiken wanneer deze beschikbaar is. Metiso.nl verandert voortdurend en verbetert haar diensten regelmatig en behoudt zich het recht voor om de toegang voor iedereen en een deel van de diensten voor iedereen op elk moment en om welke reden te wijzigen, te beperken of te blokkeren.

 1. Inschrijving/registratie

Om toegang te krijgen en gebruik maken van de diensten die worden aangeboden door de Metiso.nl website, moet u eerst ons registratieformulier invullen en een gebruikersnaam en wachtwoord aanmaken. Tijdens de registratie moet u ons voorzien van actuele en geldige persoonlijke gegevens, zoals uw e-mailadres, gebruikersnaam en wachtwoord. We bewaren uw gegevens zolang uw account actief is. U stemt ermee in om alleen accurate, actuele en volledige registratie-informatie te verstrekken en die informatie up-to-date te houden met het oog op de juistheid ervan te behouden. Metiso.nl (en / of Cordog) behoudt zich het recht de toegang te beperken of het gebruik of de toegang te verbieden en / of deelname aan onze diensten te verbieden, als we redelijkerwijs vermoeden dat u informatie die onwaar, onnauwkeurig, verouderd of onvolledig is hebt verstrekt.
Als het nodig is om uw profiel informatie te corrigeren of te actualiseren kunt u dit doen op elk gewenst moment door naar uw profielpagina te gaan of door contact op te nemen met ons via info@metiso.nl.
Als u ervoor kiest om uw lidmaatschap met Metiso.nl te beëindigen kunt u dit op elk gewenst moment doen door een email naar onze service center te sturen via de Contact-pagina naar info@metiso.nl.
U begrijpt en gaat ermee akkoord dat uw recht op toegang tot het Metiso Munten programma zal ophouden bij het uitschakelen van uw account. Alle Metiso Munten bijgeschreven op uw account die niet zijn gebruikt voor de tijd dat u uw account stopt, op welke manier en wanneer dan ook verzameld, zullen worden verwijderd.

 1. Gebruikersaccount en Bescherming

Een gebruiker is zelf verantwoordelijk voor de veiligheid van zijn gebruikersnaam en wachtwoord en is als enige aansprakelijk en verantwoordelijk voor het gebruik of de activiteit die plaatsvindt in het kader van hun lidmaatschap-account, geautoriseerd of niet geautoriseerd. Als gebruiker moet u uw wachtwoord niet doorgeven aan iemand anders, en u bent verantwoordelijk voor het veilig houden van het wachtwoord. Metiso.nl (en / of Cordog) is niet verantwoordelijk voor eventuele verliezen door het gebruik van uw wachtwoord door een derde partij, behalve wanneer onbevoegd gebruik direct toerekenbaar is aan grove nalatigheid of fraude van onze website. Mocht u uw wachtwoord vergeten, dan kunt u het resetten door het invoeren van uw gebruikersnaam in het vergeten deel van het login gebied.Bij  deze procedure wordt ervan uitgegaan dat het e-mail adres dat u bij de registratie hebt gebruikt klopt. Als u het e-mailadres van de registratie bent vergeten, moet u ons per e-mail contacteren zodat we kunnen proberen het terug te krijgen voor je.

 1. Relatie tussen Metiso.nl en Metiso.nl gebruikers.

Als gebruiker bent u verantwoordelijk voor de computer-apparatuur en communicatie-diensten die nodig zijn om verbinding te maken en de toegang te hebben tot onze website.
U aanvaardt tevens dat noch a) uw registratie, noch b) uw toegang tot of het gebruik van onze diensten een partnerschap, joint venture of arbeidsverhouding met Metiso.nl (en / of Cordog) of zijn klanten en / of partners creëert. U aanvaardt tevens dat de punten (Metiso Munten) de enige vergoeding is die u krijgt voor uw deelname en het gebruik van het Metiso.nl netwerk.

 1. Metiso Munten en Belonings Beleid

Door te registreren en een lid van Metiso.nl te geworden, gaat u ook akkoord met de automatische instelling van uw persoonlijke account van punten die kunnen worden gebruikt, zowel in de Metiso.nl winkel als op de Metiso.nl Donatie pagina. Op elk moment vertegenwoordigt het punten totaal uw positie in het beloningssysteem van de website.
Punten worden toegekend voor een verscheidenheid van acties, met inbegrip van maar niet beperkt tot de registratie als Metiso.nl gebruiker, commentaar geven op artikelen, reviewen van producten en het posten van blogs. De complete lijst van activiteiten die een beloning opleveren is te vinden in de FAQ. De hoeveelheid punten die van toepassing is, is afhankelijk van de activiteit en de complexiteit ervan.
Punten hebben een vastgestelde monetaire-tegenwaarde die op elk moment kan worden gewijzigd door de website beheerder voor een bepaalde tijd, verder aangeduid als “Gebeurtenissen”. Ze kunnen niet worden geïnd door de gebruikers op enig gewenst moment.
Houd er rekening mee dat de punten strikt persoonlijk zijn en niet kunnen worden toegewezen of overgedragen aan een andere gebruiker van het Metiso.nl netwerk. Metiso Munten kunnen alleen worden gegeven aan een van de Metiso affliate programma’s die zich in de Donatie sectie van de Metiso website bevinden. Punten worden afgetrokken van het account van het lid op het moment dat het donatie verzoek wordt gedaan. Alle transacties met het gebruik van Metiso Munten zijn definitief, tenzij de gekozen activiteiten of beloningen niet meer beschikbaar zijn, of er redelijke zakelijke gronden zijn die in de weg staan om het uit te voeren.
We voeren redelijke inspanningen om ervoor te zorgen dat de punten worden bijgeschreven en adequaat gedebiteerd. Echter, leden van onze website moeten hun account controleren om ervoor te zorgen dat het correct de geposte punten, beloningen identificeert en alle nodige transacties weerspiegelt. Houd er rekening mee dat de punten voor de voltooiing van sommige activiteiten op het Metiso.nl netwerk meer tijd in beslag kunnen nemen om bij te worden geschreven op uw account om technische redenen. Als u denkt dat uw punten onjuist werden toegekend of gedebiteerd op het account of uw account onjuiste transacties reflecteert, stuur dan een e-mail naar info@metiso.nl.
In het geval dat punten ten onrechte zijn toegekend of afgeschreven van een lid, kan een Metiso beheerder deze verwijderen of toevoegen op elk gewenst moment.
Metiso.nl (en / of Cordog) behoudt zich het recht voor om alle leden activiteiten in het Metiso Punten-systeem te controleren. In zeldzame gevallen, indien een lid onze Gedragscode (zie clausule 8 hieronder) heeft geschonden, behouden wij ons het recht voor om alle wettelijk toegestane middelen te gebruiken om hun identiteit te verifiëren. Met name wanneer een account tekenen van fraude, misbruik of verdachte activiteiten vertoont en als we een redelijk vermoeden hebben van een gebruiker die een verkeerde voorstelling van zichzelf geeft of zich voordoet als een ander met als doel het verzamelen van punten. Als dat niet lukt, kan het account worden beëindigd en de verzamelde punten zullen verwijderd worden.
Metiso.nl (en /of Cordog) kunnen nieuwe voorwaarden voor het beloningsprogramma aanpassen, wijzigen, verwijderen of toevoegen of de diensten op elk gewenst moment zonder voorafgaande kennisgeving stop zetten.

 1. Beëindiging van de gebruikers account op het Metiso.nl netwerk

Metiso.nl kunt uw lidmaatschap onmiddellijk beëindigen indien één van de volgende gebeurtenissen zich voordoet:
U schendt een of meerdere van de huidige Algemene Voorwaarden (met inbegrip van eventuele voorwaarden van de Cookie en Privacy Policy) of
U misbruikt uw lidmaatschap van het Metiso.nl netwerk door het te gebruiken voor oneigenlijke doeleinden, zoals het imiteren van anderen met als doel het verzamelen van punten
Metiso.nl (en / of Cordog) behoudt zich het recht voor om zijn bezigheden zonder voorafgaande kennisgeving en naar eigen goeddunken, op eigen initiatief of zoals bepaald door de wet of lokale overheden, stop te zetten of de werking ervan in een bepaalde regio te beëindigen of in het algemeen, dus ook het beëindigen van individuele accounts, wat leidt tot het verlies van Metiso Munten daarin.

 1. Gedragscode

De leden zijn verantwoordelijk voor het up-to-date en correct zijn van enige en alle informatie mbt en over hen op onze website.
De leden moeten zich ertoe verbinden dat alle informatie die ze invoeren als leden juist is. In het bijzonder moeten ze zich niet misrepresenteren of zich voordoen als anderen met als doel het verzamelen van punten.
De leden kunnen niet meer dan één account openen of gebruiken op het Metiso.nl netwerk/Cordog. Als er een tweede account ten onrechte is geopend, kan een lid contact opnemen met de gebruikersondersteuning of een beheerder en vragen om een account te verwijderen, punten verzameld op het account gemarkeerd voor verwijdering zullen verloren gaan
De leden mogen geen toegang tot of gebruik maken van een deel van het Metiso.nl netwerk voor iets anders dan hun eigen niet-commerciele gebruik, tenzij expliciet toegestaan door een beheerder.
De leden mogen geen toegang tot of gebruik maken van een deel van de het Metiso.nl netwerk op een manier die in strijd is met enige toepasselijke Nederlandse, Europese of internationale wetgevingen, regelgevingen of verdragen.
De leden mogen geen persoonlijke informatie over andere leden opslaan of verzamelen.
De leden mogen niet proberen om toegang te krijgen tot een dienst of een deel van de website waar ze geen bevoeging voor toegang van hebben.
De leden mogen geen materiaal op de website plaatsen die bedreigend, smadelijk, lasterlijk of obsceen is of anders de wet zou overtreden.
De leden mogen ons of de Website (of iets of iemand anders) niks sturen of anderszins beïnvloeden met schadelijke, illegale misleidende of storende code zoals virussen, ‘spyware’, ‘adware’ of andere code die een negatieve invloed kan hebben op deze website of een ontvanger of een actie ondernemen, zoals een denial of service-aanval, die een zware last zou leggen op de infrastructuur van deze website of de gewone werking van de website beschadigd.
De leden mogen zich niet bezighouden met enige andere activiteit die het bedrijf redelijkerwijs onjuist of beledigend acht.
Houdt u er rekening mee dat niet-naleving van deze voorwaarden zal resulteren in onmiddellijke beëindiging van uw lidmaatschaps-account en het verlies van eventuele punten. Het Metiso.nl netwerk (en / of Cordog) behoudt zich het recht om alle nodige juridische stappen te ondernemen.

 1. Refferal Programma

Als u uw registratie hebt voltooid en uw profiel op Metiso, waardoor het lidmaatschap van Metiso is voltooid, kunt u ervoor kiezen om onze verwijzingslink te gebruiken om nieuwe bezoekers te verwijzen naar het Metiso.nl netwerk. Wij verwachten dat u zelf een goed idee heeft van de bereidheid van uw vrienden om middels de verwijzing deel te nemen aan Metiso activiteiten, en geen misbruik maakt van deze functie door uw vriendengroep te overbelasten, of mensen uit te nodigen die u niet kent, door middel van het verzenden van links, bijvoorbeeld, naar willekeurige of uitgekamde e-mailadressen of het plaatsen van links in social media en op forums.
De punten van nieuwe bezoeken via de link zullen worden bijgeschreven op uw Metiso Munten rekening zodra een nieuwe bezoeker op de Metiso.nl Website arriveert via de gebruikers referral link.

 1. Websites van derden

Metiso.nl heeft links naar andere websites die niet onder haar controle zijn, maar onder de controle van derden (personen of entiteiten). Die links worden uitsluitend voor uw gemak en voor reclame redenen gebruikt.
Het Metiso-personeel verbindt zich ertoe het grootste deel van de websites van derden te beoordelen en te onderzoeken om de beste ervaring voor hun gebruikers te bieden De medewerkers van Metiso.nl. We hebben echter niet alle websites van derden beoordeeld of onderzocht en zijn niet verantwoordelijk voor deze websites of de inhoud of beschikbaarheid.
Het Metiso.nl netwerk (en/of Cordog) aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor eventuele schade of verlies dat u heeft geleden ten gevolge van het benaderen van deze websites of enig materiaal op hen.
De beschikbaarheid van een link of verwijzing naar een derde partij vormt op geen enkele wijze een goedkeuring door Metiso.nl van een dergelijke website die u bezoekt.
U stemt ermee in dat u geen materiaal van derden zult gebruiken op een wijze die inbreuk zou maken of rechten zou schenden van een andere partij en dat onze website op geen enkele wijze verantwoordelijk is voor dergelijk gebruik door u.

 1. Dienst toegang

Hoewel wij ernaar streven om ervoor te zorgen dat de website normaal gesproken 24 uur per dag beschikbaar is, zijn wij niet aansprakelijk als het niet beschikbaar is op enig moment of voor een bepaalde periode als gevolg van noodzakelijk onderhoud en updates, technische problemen of overmacht.

 1. Beperking van de Verplichtingen

Voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving, erkent u hierbij en gaat u ermee akkoord dat het Metiso.nl netwerk (en / of Cordog) of één van haar medewerkers en /of partners aansprakelijk of anderszins in geen geval verantwoordelijk kunnen worden gehouden door u en/of enige andere persoon voor enige bijzondere, incidentele, hoge, bijkomende of soortgelijke algemene schade alsook voor schade met betrekking tot het verlies van winst, verlies of schending van de privacy, beveiliging van gegevens en de niet-nakoming van verplichtingen (met inbegrip van, maar niet beperkt tot de verplichting tot loyaliteit en trouw, werk of niet toelaten van nalatigheid), die kan optreden als gevolg van uw account of als gevolg van een overtreding van de overeenkomst of een ander aspect dat aan deze site gerelateerd is, ook als Metiso.nl/Cordog zich bewust is van de mogelijkheid dat dergelijke schade bestaat en ook in het geval van obligaties of illegale handelingen (inclusief nalatigheid).
In geen geval zal de aansprakelijkheid van Metiso.nl (en/of Cordog), haar leveranciers, medewerkers of partners hoger zijn dan de werkelijke verkoopwaarde van de toepasselijke retail waarde die aan de orde is, of als er een geschil is die betrekking heeft op het gebruik van het programma , aan de reële marktprijs retail waarde waar de niet gebruikte, lopende, niet-geannuleerde punten in omgezet kunnen worden.
Ondanks de grote inzet van Metiso.nl om websites van derden te beoordelen en te onderzoeken, kan Metiso.nl en/of Cordog niet garanderen dat zij of andere sites die ermee verbonden zijn, vrij zijn van virussen of andere kwaadaardige of afbreuk doende computersoftware. Voor alle software die kan worden gedownload van een website, die wordt beheerd door een derde partij, is een dergelijke derde partij verantwoordelijk. Metiso.nl en/of Cordog neemt geen enkele verantwoordelijkheid voor verlies of schade veroorzaakt door virussen of anderszins schade als gevolg van uw download.

 1. Vrijwaring

U stemt ermee in Metiso.nl/Cordog, en hun respectievelijke functionarissen, directeuren, eigenaren, werknemers en partners, te vrijwaren van en tegen alle claims, verliezen, schade, aansprakelijkheid, acties , boetes en/of kosten, met inbegrip van maar niet alleen juridische kosten en proceskosten, die direct of indirect het gevolg zijn van (i) uw inbreuk / schending van deze voorwaarden; en / of (II) uw gebruik van of deelname aan toegang tot diensten, die worden aangeboden op deze website.

 1. Beveiliging

Metiso.nl en/of Cordog neemt strenge maatregelen om ervoor te zorgen dat elk aspect van uw gegevens veilig wordt bewaard. We volgen algemeen aanvaarde industrienormen om de bij ons ingediende persoonlijke informatie te beschermen, zowel tijdens de overdracht als wanneer wij het ontvangen. Echter, geen methode van overdracht via het internet, of methode van elektronische opslag, is 100% veilig: terwijl we ernaar streven om commercieel geaccepteerde middelen te gebruiken om uw persoonlijke informatie te beschermen, kunnen we de absolute veiligheid niet garanderen.

 1. Privacy Policy

Metiso.nl en/of Cordog kan persoonlijk identificeerbare informatie over u verzamelen. Voor meer informatie over het verzamelen, gebruiken en openbaar maken van deze informatie, verwijzen wij u naar onze “Algemene voorwaarden voor het gebruik van cookies” en onze “Privacyverklaring”, die hierin door verwijzing zijn opgenomen en een deel uitmaken van deze Algemene Voorwaarden.

 1. Wijziging van onze algemene gebruikersvoorwaarden

Wij behouden ons het recht voor om termen uit de Algemene Gebruikersvoorwaarden toe te voegen of te verwijderen op elk moment, en een dergelijke wijziging is onmiddellijk van kracht vanaf het moment dat het wordt opgenomen in onze website (Metiso.nl). Gebruikers gaan akkoord met het regelmatig bekijken van deze voorwaarden om ervoor te zorgen dat ze zich bewust zijn van een dergelijke wijziging. We zullen gebruikers ook op de hoogte houden door het plaatsen van een aankondiging op onze website of per e-mail: Vervolg toegang en gebruik van onze website na dergelijke wijzigingen demonstreert de aanvaarding van deze wijzigingen door een gebruiker.

Terug naar Boven